За проекта

Проект № 2.2.1.73194.264 “Създаване на Междууниверситетски център за управление и оценка на риска за прeвенция на екологични и технологични рискове в Черно море” (IUCRISKMAN), финансиран от ОП „Черноморски басейн” 2007-2013 

Цели и задачи на проекта

Съвместна работа и взаимно  сътрудничество с оглед  по-устойчиво икономическо и социално развитие на регионите  на Черноморския басейн. 


Участници и Партньори

Бенефициент е Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас. Партньори:

  • Морски университет в гр. Констанца,  Румъния;
  • Национален морски университет в гр. Одеса, Украйна;  
  • Черноморски институт в гр. Бургас